De Valk

In november 2005 maakte Justin Schuyffel (21) een einde aan zijn leven. Nabestaanden bleven verslagen achter. Justin was geliefd, getalenteerd en leek alles mee te hebben. Hoe kon uitgerekend hij tot zo’n daad komen? Bijna zeventien jaar later gaat Justins zusje Nina op zoek naar de ‘donkere kant’ van haar broer. Dwars door alle positieve verhalen over zijn voorkomen, zijn humor en zijn populariteit probeert ze te zoeken naar sleutelmomenten in zijn leven die hebben geleid tot zijn einde.

Op basis van ruim dertig interviews met vrienden, familieleden en hulpverleners van Justin en daarnaast verslagen, dagboeken, brieven, e-mails en andere documenten, construeert ze een beeld van wie haar broer in alle eerlijkheid was. De Valk is een boek over verlies en verwerking, over verdriet en herinneringen en over de altijd knagende schuldvraag: ‘Wat als?’ Een portret van een leven vol geluk én worsteling, dat de complexiteit van het bestaan op een diepgravende manier aan het licht brengt.

Wil je De Valk bestellen? Dat kan hier. Op mijn blog lees je meer over het schrijfproces en hoe dit verhaal tot stand kwam. Daar vertel ik ook over in de Schrijfcast, een podcast van collega-schrijver Miloe van Beek.