Het boek is er!

Op 26 november 2022 vond de boekpresentatie plaats van De Valk. Een verhaal over een jongen die worstelt met angsten en depressies, die uiteindelijk leiden tot een zelfverkozen einde. In het bijzijn van familie en vrienden van mijn broer vertelde ik meer over het ontstaansproces en wat het schrijven van dit boek voor me heeft betekend (lees hierover meer in mijn volgende blog).

Het was een bijzondere avond vol liefde, waar ik nog lang van ga nagenieten.

Ik citeer hier graag een stukje uit het nawoord van mijn boek:

Laat ik beginnen iedereen te bedanken die aan dit boek heeft meegewerkt. Alle hulpverleners, vrienden, contacten van vroeger: jullie hebben me allemaal gastvrij en liefdevol ontvangen en namen uitgebreid de tijd voor de gesprekken, hoewel het voor de meesten erg emotioneel was. Dat heb ik zeer gewaardeerd. 

In het bijzonder spreek ik mijn dank uit naar mijn lieve moedertje, die alle ervaringen in haar leven opnieuw moest beleven maar toch onvermoeibaar in haar geheugen bleef graven om mij van informatie te voorzien. Ze was eerlijk en spaarde zichzelf niet, wat ik enorm dapper vind. Ook Claire sleepte zich, ondanks de weerstand die ze soms voelde, telkens weer door onze gesprekken heen. Hulde voor jullie allebei. 

Mijn schrijfcoach Jeanet dank ik voor de altijd nuttige feedback. Dolores omdat ze mijn creativiteit weer liet stromen. Bregje voor het maken van de prachtige cover. En natuurlijk bedank ik mijn grote liefde Dirk, die altijd in mij gelooft en mij tijdens dit proces onvoorwaardelijk heeft gesteund. Hij riep toen we elkaar vijftien jaar geleden leerden kennen al dat dit boek er zou komen – hoewel ik toen nog helemaal niet met schrijven bezig was.

Ik ging van boos naar verdrietig en van down naar extreem moedeloos bij het schrijven van dit boek. Maar ik heb ook veel positieve emoties ervaren. Dankbaarheid, liefde, speelsheid, creativiteit. En de belangrijkste: nabijheid van Justin. Hij zweefde om me heen tijdens het schrijven en stuurde me telkens de goede kant op als ik het even niet meer zag zitten. De diepgang die we bij leven niet per se bij elkaar vonden, heb ik nu alsnog mogen ervaren. Alleen daarom al is deze hele exercitie de moeite waard geweest. 

Bij het schrijven van dit verhaal heb ik aanvankelijk een rol aangenomen die voor mij vertrouwd voelt: die van journalist. Ik probeerde afstand tot het onderwerp te bewaren en van zoveel mogelijk kanten informatie te verzamelen, om uiteindelijk tot volledigheid te komen. Pas later begreep ik hoe naïef dit eigenlijk was. Natuurlijk heb ik geen afstand tot het onderwerp, en natuurlijk kan ik niet tot volledigheid komen.

Ik had nog eindeloos door kunnen gaan met interviewen. Oud-docenten en -klasgenoten, meisjes wier harten hij heeft geraakt, meer hulpverleners, meer vrienden. Maar hoeveel mensen ik ook spreek, er zullen altijd vragen onbeantwoord blijven. Ik zal me ermee moeten verzoenen dat ik nooit het hele verhaal zal kennen. Daar komt bij dat er niet één waarheid bestaat: iedereen heeft zijn eigen waarheid. Ik heb er bewust voor gekozen de geïnterviewden niet in de lopende tekst te verweven, maar ze apart aan het woord te laten. Op die manier kon ik het beste recht doen aan hun herinneringen, meningen en observaties, zonder de indruk te geven dat deze als feiten geïnterpreteerd dienden te worden.

En ik dan? Wat heeft deze zoektocht met mij gedaan? Die vraag wil ik beantwoorden in mijn volgende boek, waar ik nu aan werk. Dat verhaal begint waar dit boek eindigt: bij de dood van Justin. Ik beschrijf mijn rouwproces en vertel hoe zijn dood mijn leven heeft beïnvloed. Het boek hoop ik jullie ooit te kunnen aanwijzen in de boekwinkel.

Exemplaren bestellen
In de dagen na de boekpresentatie werd ik overspoeld door reacties van mensen die het boek in één ruk uit hadden gelezen. Heftig en emotioneel maar vooral dankbaar waren ze, omdat ik Justin met dit boek weer tot leven heb weten te brengen en inzicht heb gegeven in de manier waarop hij soms in eenzaamheid door het leven ging.

Ik heb het boek uitgegeven met het idee de exemplaren te verspreiden onder nabestaanden van Justin, maar kwam er al snel achter dat het boek ook de interesse trekt van anderen: mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, of zelf worstelen met angsten en depressies. Wil je De Valk bestellen? Dat kan hier.